Nie chcę nic więcej [...] – słoneczniki

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest słoneczniki — zgromadziliśmy 14 opinii.

* * *

Nie chcę
nic więcej
jak twej obecności
wpi­sanej w księdze
dni codziennych…

tam uk­ry­ta jest 
miłość
ta nie wypowiedziana
ko­lorem rzeczywistości
malowana

bo prze­cież
nikt nie powiedział
że czer­wień emocji
poz­ba­wiona jest
od­cieni sza­rości…

wiersz
zebrał 51 fiszek • 11 grudnia 2012, 13:01

Piękne!

Poz­dra­wiam ciep­lutko :) 

Dziękuję Jac­ku za miłe od­wie­dzi­ny :)

Poz­dra­wiam z uśmiechem. 

Piękne te Wasze opinie...
Czu­jecie to...
Dziękuję życząc miłego dnia :) 

Bo ser­ce mam sza­re...Tobą i mną...i dniem co łączy nas w całość...i cóż więcej, jak to właśnie sen­sem...Piękny Joasiu. 

Pięknie ma­lujesz swój świat w od­cieniach wschodzące­go słońca, między sza­rością mgły a ru­binem słonecznej pomarańczy... 

Ge­rar­dzie masz rację miłość pięknie kon­tras­tu­je się z każdym od­cieniem oczu...
Aniu - za­bieraj jeśli się tyl­ko po­doba ;)
An­no w pros­to­cie można od­na­leźć więcej niż w nie jed­nej złożoności - tam niekiedy się gu­bimy... ;)
Prze­pięknie Was gościć :) 

piękne, choć ta­kie pros­te i zwykłe to prag­nienie...b.ład­ny wier­sz :)))
poz­dra­wiam :))))) 

Wyjątko­wo tu­taj zaw­sze u Ciebie...
Uwiel­biam Ciebie czytać...
Za­bieram do Siebie ta­ki skarb, mogę ?:-) 

Prze­piękny ob­raz prag­nień na­malo­wałaś...wiesz tak so­bie myślę, że sza­ry ko­lor też jest piękny...bo prze­cież w sza­rych oczach też cu­dow­nie od­bi­ja się miłość :). 

Dziękuję Wam kocha­ni za od­wie­dzi­ny i po­zos­ta­wienie ciepłego słowa.

To ba­nal­ne ale prze­cież miłość to nie tyl­ko ser­duszka i mo­tyle... to także te sza­re, chłodem po­wiewające dni. Ważne by mi­mo wszys­tko dzielo­ne były we dwoje... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słoneczniki

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 02:18one drop for all sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 02:16one drop for all sko­men­to­wał tek­st gdybym cię kochał

dzisiaj, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

dzisiaj, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]