20 marca 2020 roku, godz. 23:03  14,4°C

Lęk

Niebo wez­bra­lo wzburzo­nym morzem
Słońce przy­gasło w gro­bowcach chmu­r
Wyjąca ciem­ność za­lewa ziemię
Błys­kiem w źre­nicach żegluje śmierć

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Strange one, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.