na złomowisku siedzi i stuka [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 3 opinie.

porzucone tory

na złomowisku
sie­dzi i stu­ka w kla­wisze sta­rej maszyny
— co ro­bisz mały?

— widzisz tam?
rzędy okien — sta­wiam za ni­mi litery

zmrużył oczy
po­pił z torebki

— you are crazy
real­ly!

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2018, 19:14

Bar­dzo dziękuję, poz­dra­wiam ciepło, s. :) 

utwór ge­nial­ny - ub­ra­ny we współczes­ny mi­nima­lizm życia, tęskno­ty, sa­mot­ności
poz­dra­wiam Auto­ra :)) 

czyżby Wall.e?
Czy­ta się Ciebie wy­bor­nie, jak zawsze.
Pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]