na złomowisku siedzi i stuka [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 3 opinie.

porzucone tory

na złomowisku
sie­dzi i stu­ka w kla­wisze sta­rej maszyny
— co ro­bisz mały?

— widzisz tam?
rzędy okien — sta­wiam za ni­mi litery

zmrużył oczy
po­pił z torebki

— you are crazy
real­ly!

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2018, 17:14

Bar­dzo dziękuję, poz­dra­wiam ciepło, s. :) 

utwór ge­nial­ny - ub­ra­ny we współczes­ny mi­nima­lizm życia, tęskno­ty, sa­mot­ności
poz­dra­wiam Auto­ra :)) 

czyżby Wall.e?
Czy­ta się Ciebie wy­bor­nie, jak zawsze.
Pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 12:23marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st to i li­liowo

dzisiaj, 12:11Korneliaa do­dał no­wy tek­st Powiedz właśnie dzi­siaj, że [...]

dzisiaj, 11:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:57Abe cadło wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęsknota i cze­kanie

dzisiaj, 11:29Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 11:12Korneliaa sko­men­to­wał tek­st Są te­maty, które omi­jamy [...]

dzisiaj, 11:10Korneliaa sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:58Lila_ sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 10:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Sennik