szpiek Mariusz, Belzebiusz
 13 września 2022 roku, godz. 10:36

fachowo to się nazywa polityka historyczna