Na pokazie mody pewna [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zaskoczenie

Na po­kazie mo­dy pew­na pa­ni odziana w sa­me bi­belo­ty rzekła do słonia stojące­go obok
nadziej mi na szy­je bry­lant złoty, że gdy wyj­de na sce­ne to będe łabędziem złotym
wnet in­struk­tor włożył jej wszys­tkie kosztow­ności na głowe i z os­tentacją wyszła na reling
wi­dow­nia klasnęła w dłonie, a pan­ni młoda pat­rzyła przed siebie nie wiedząc że błyszczące flesze
ośle­piają jej dro­ge i po­wodują, że nie widzi min tłumu który za­marł na sku­tek bo­gac­tw wiszących na jej ciele, a nie na niej fi­gurze, gdzie no­gi miała pros­te

wiersz • 21 marca 2018, 12:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse