na moim brzegu cisza tylko [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 9 opinii.

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do ra­na

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:18

Pięknie sen­ty­men­talny :) 

Po­niosło Cię Mir­ku, ale bar­dzo przy­jem­nie Cię po­niosło:)) Poz­dra­wiam słonecznie:) 

Ka­wałek chwi­li za­pisa­ny tak, ze Niebo może zaz­drościć dzieła... 

dziękuję, Ka­te, miło:)

Ka­roli­na, ta­ki heart breaker?, ale to było niechcący;)

Ro­dia, jeszcze nie byłam na praw­dzi­wym ur­lo­pie, ale już niedługo, te­raz tak tyl­ko ma­jaczę z przepracowania:)

Art, że cza­sem wpieniona, to fakt, ale żeby bo­gini to nie wiem:))

Eli­za, dob­re i cztery!

Poz­dra­wiam Was serdecznie!
A żeby pod­grzać at­mosferę dodam:
Do bo­ju Pol­sko!!! ;)) 

po­doba­ja mi sie os­tatnie czte­ry wersy

pzdrw 

Madź – bo­gini miłości, zrodzo­na z fal mor­skich... zaw­sze wie­działem. :)) 

to chy­ba czas wra­cać do pra­cy Magdaleno
za dużo te­go ur­lo­pu sko­ro no­cami nad brze­giem sie­dzisz

zarzu­casz cho­ciaż sieci? al­bo wędkę? 

jak pięknie w tej ciszy- sub­telność słów druz­gocze po­zytyw­nie serce 

piękny wier­sz Madziu:-)pozdrawiam:-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło