najbardziej boli gdy nie [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odet­chnąć nie daję
przyg­niatając cię ciężarem kochania
bo stamtąd gdzie do łóżka wkracza miłość
trze­ba wiać gu­biąc za­pach pożądania
łza­wych po­ranków wypatrując

dzieliły nas ki­lomet­ry doświadczenia
a miłość zwyczaj­nie suką się stała
co puszcza się za pieniądze
a ja chciałam tak całkiem be­zin­te­resow­nie
zes­tarzeć się z tobą

_____________________________________________
na sier­pniowym wy­sypis­ku śmieci

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 sierpnia 2015, 13:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk