nagi ląd na środku [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 11 opinii.

Rozbitek

na­gi ląd
na środ­ku płyn­nej pus­ty­ni
bez dna i ho­ryzon­tu

bezkorzenny
na­leżący tyl­ko do wiat­ru
i ziemi

wie­czne odpływy
niew­dzięczne tęskno­ty
i te brzegi
wy­sychające z prag­nienia
- wy­rywa­ne nocą przez zachłan­ne zęby

krzy­ki drżące w ko­ronach wiot­kich drzew
ugi­nających się pod natręctwem szor­stkiej
wiet­rzności
wib­rują przez długie no­ce niesłyszane

te słońce palące skórę
suszące w po­piół młode pędy
cichych łkań

na­gi ląd
błąka się niezakotwiczony

nie ma już brzegów
do których można do­bić bez­pie­cznie.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2016, 03:08

Dob­rze byłoby przy­bić bez­pie­cznie do brze­gu... Ale może inaczej wówczas pat­rzyłbym na uta­len­to­wanych poetów. I poet­ki. Dob­rze wrócić do Twoich słów, Ulu. I dob­rze się "spot­kać" :) 

Dob­rze byłoby...? 

dob­rze by było... 

Mam nadzieję że tyl­ko ab­strak­cja. Poz­dra­wiam ;) 

os­tatnia stro­fa, coś w niej jest... 

dziękuję 

Bar­dzo ciekawy. 

A Was dob­rze tu widzieć :) 

Dob­rze Cię czy­tać. ;) 

Zwyk­le yes­tem prze­kor­ny, ale muszę przyz­nać rację Ptaszy­nie. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 21:002010 do­dał no­wy tek­st Największy wróg

dzisiaj, 20:33szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 20:13danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:08finder do­dał no­wy tek­st Wiatr niena­wiści zdol­ny jest [...]

dzisiaj, 20:05danioł do­dał no­wy tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:01onejka do­dał no­wy tek­st Motto, które będę pielęgno­wać, [...]

dzisiaj, 19:58onejka sko­men­to­wał tek­st Można ko­muś rzu­cić ochłap, [...]

dzisiaj, 19:46onejka sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st Zorganizowanaakcja