nagi ląd na środku [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 8 opinii.

Rozbitek

na­gi ląd
na środ­ku płyn­nej pus­ty­ni
bez dna i ho­ryzon­tu

bezkorzenny
na­leżący tyl­ko do wiat­ru
i ziemi

wie­czne odpływy
niew­dzięczne tęskno­ty
i te brzegi
wy­sychające z prag­nienia
- wy­rywa­ne nocą przez zachłan­ne zęby

krzy­ki drżące w ko­ronach wiot­kich drzew
ugi­nających się pod natręctwem szor­stkiej
wiet­rzności
wib­rują przez długie no­ce niesłyszane

te słońce palące skórę
suszące w po­piół młode pędy
cichych łkań

na­gi ląd
błąka się niezakotwiczony

nie ma już brzegów
do których można do­bić bez­pie­cznie.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2016, 03:08

Mam nadzieję że tyl­ko ab­strak­cja. Poz­dra­wiam ;) 

os­tatnia stro­fa, coś w niej jest... 

dziękuję 

Bar­dzo ciekawy. 

A Was dob­rze tu widzieć :) 

Dob­rze Cię czy­tać. ;) 

Zwyk­le yes­tem prze­kor­ny, ale muszę przyz­nać rację Ptaszy­nie. :)) 

Miło zno­wu czy­tać two­je wer­sy... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]