nagi ląd na środku [...] – Nölle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nölle — zgromadziliśmy 11 opinii.

Rozbitek

na­gi ląd
na środ­ku płyn­nej pus­ty­ni
bez dna i ho­ryzon­tu

bezkorzenny
na­leżący tyl­ko do wiat­ru
i ziemi

wie­czne odpływy
niew­dzięczne tęskno­ty
i te brzegi
wy­sychające z prag­nienia
- wy­rywa­ne nocą przez zachłan­ne zęby

krzy­ki drżące w ko­ronach wiot­kich drzew
ugi­nających się pod natręctwem szor­stkiej
wiet­rzności
wib­rują przez długie no­ce niesłyszane

te słońce palące skórę
suszące w po­piół młode pędy
cichych łkań

na­gi ląd
błąka się niezakotwiczony

nie ma już brzegów
do których można do­bić bez­pie­cznie.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 grudnia 2016, 04:08

Dob­rze byłoby przy­bić bez­pie­cznie do brze­gu... Ale może inaczej wówczas pat­rzyłbym na uta­len­to­wanych poetów. I poet­ki. Dob­rze wrócić do Twoich słów, Ulu. I dob­rze się "spot­kać" :) 

Dob­rze byłoby...? 

dob­rze by było... 

Mam nadzieję że tyl­ko ab­strak­cja. Poz­dra­wiam ;) 

os­tatnia stro­fa, coś w niej jest... 

dziękuję 

Bar­dzo ciekawy. 

A Was dob­rze tu widzieć :) 

Dob­rze Cię czy­tać. ;) 

Zwyk­le yes­tem prze­kor­ny, ale muszę przyz­nać rację Ptaszy­nie. :)) 

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]