Nad ranem zajrzę do [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 5 opinii.

Madame.

Nad ra­nem zaj­rzę do Ciebie
Na chwilkę, przez moment

A po­tem odejdę, odejdę w ciemną toń
Już nig­dy nie dot­knie mnie Twa dłoń

Nie wiem tyl­ko czy smu­cić się mam?
Czy cie­szyć się mo­ja i tyl­ko mo­ja Madame?

Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 maja 2014, 00:11

Dziękuję. Miłego Weekendu. 

:) niez­wykle urze­kający wiersz 

Dziękuję i wza­jem­nością pozdrawiam. 

Dro­gi Ro­zaR nic nie stoi na przeszkodzie, ow­szem można by opi­sać, na­wet możesz Ty to zro­bić daję Ci wolną rękę. Miłych snów RozaR 

Wier­sz wy­maga opi­sania. Czy to tyl­ko ta­ki kli­matyczny tek­st ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]