Nadaj naszym sercom odpowiednich [...] – Infinite Gentleman Night

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Infinite Gentleman Night — zgromadziliśmy 0 opinii.

Melodia serc ღ

Na­daj naszym ser­com od­po­wied­nich czułych rytmów ton
zaufaj mi wkładając czu­le w moją,swoją de­likatną dłoń,
pod­daj się ma­gii moich dłoni sunących po Twoim ciele
wyg­ry­wających so­naty miłos­ne dla Ciebie mój Aniele.
Przy­tul się do mnie moc­no tak całym ciałem do ciała
chcę byś czując roz­kosz blis­kości bar­dzo moc­no drżała.
Nie tłum więcej przy mnie uczuć już daw­no zapomnianych
daj się por­wać na­miętności i czułości dusz so­bie od­da­nych .
Proszę Cię nie bój się już więcej
oka­zywać te­go co do mnie czu­jesz ,
chcę czuć jak każde­go dnia mi się oddajesz
i mnie sprag­niona w za­pamięta­niu kosztujesz.
Pragnę pat­rząc Ci pros­to w oczy
sma­kować z Twych ust czułości daru...
bo muszę na swoich war­gach poczuć
czar Twe­go wyjątko­wego nektaru.

Wier­sz ded. ღ

Autor Ra­fał S.pseud.
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
03.03.2018

wiersz • 18 marca 2018, 10:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]