Myśl mnie dręczy taka [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 1 opinia.

***

Myśl mnie dręczy ta­ka ciężka
Jest to ma życiowa klęska
Męczy ser­ce mą i duszę
Da­je złość mi i katuszę

Cier­pie żyjąc na tej Ziemii
Nie czu­je już w żciu chemi
Mam złe wyobrażenie
Ja­ko no­we pokolenie

Co my młodzi tu możemy?
Jak dzi­waki tu żyjemy
Sa­mo życie dla nauki
Star­cza ser­ce w ciele głupim

Woj­ny, bun­tu, rewolucji
Światu no­wej konstytucji
No­wych Panów, wodzów, siły
Młodym ser­com by starczyły.

Chwały, bo­gac­tw stop! Honoru!
Wiary, szczęścia i wigoru
Biada te­mu kto bezmózgi
Sławy cze­ka tyl­ko ruzgi

Króla zna­leźć w ta­kim świecie
Niemożli­we to powiecie
Ko­goś o ser­cu szlachetnym
O is­tnieniu per­ma­nen­tnym...

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 13:04

Cieka­wy wier­sz.Młodzi coś mogą i za­razem coś nie mogą. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na