Myśli mi się gwałcą Stara [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 1 opinia.

Fyrfl jak Gulgewanc

Myśli mi się gwałcą
Sta­ra ro­pucha kąsa ra­cice w porno
Ścibździból trząsa okrutnie
Wyt­rze­potując w kon­wul­sjach sromotę

A cza­sem jest zachwyt słonecznikiem
A cza­sem bar­wy sza­rej żabką
Zaurocze­niem pros­tym że jest
Dziękuję więc jej że mam
Do ko­go zagadać

Spo­pielam jabłka w nawóz
I proszek co mar­chwi oczyszczeniem
Z białych ob­cych i na gapę
W kon­sekwen­cji jes­tem zwycięzcą
De­lek­tując się mar­chwi pomarańczem

Pod wieczór wzbiera we mnie
Wspólno­ta uczuć z pewnym
Sa­mot­nym bakłażanem - żali się biedak
Plo­nuje na po­lu ra­dioma­ryj­ne­go rolnka

Widzę je­go łzy płynące
W je­go us­ta nucące
Ha­ri Ra­ma Ha­ri Kriszna
Ro­dem on z Indii
I owo­ce je­go krwawią
Gdy słucha POL­SKIEGO PUN­KTU WIDZE­NIA

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 grudnia 2012, 12:45

Spo­pielam jabłka w nawóz
I proszek co mar­chwi oczyszcze­niem
Z białych ob­cych i na gapę
W kon­sek­wen­cji jes­tem zwy­cięzcą
De­lek­tując się mar­chwi po­marańczem

te­go nie roz­biorę i zmar­chię fałty w orzech
rol­nka ? a co to ? ja­kiś ro­bal w bied­ronka ?
HRK - 108x7 w kwiecie lo­tosu gonady
pozdr. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]