( poprawiony) Muszą minąć lata Czem [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Na żałobników prezydenta Gdańska

( poprawiony)

Muszą minąć lata
Czem pospół poj­mie zrozumie

Wpierw ochłonąć po­winien
A na­wet zapomnieć
Jak świece pa­lił
Jak przeżywał i tłum­nie gro­madził

Po to by
Które­goś wie­czo­ra
Po latach
Ot tak przypadkiem
Ktoś wspom­ni czasy
Gdy krad­li worami
Jak rosły for­tu­ny baronów
A kłam­stwo w la­kier­kach tańczyło przed nosem


Po­tem wy­mienią i je­go w szeregu
Schodzących po scho­dach do piekła
I cisza nastanie
Za­kończy szcze­ra dyskusja

Przy­pom­ni cze­ladź olśniona
Jak za pro­pagandą trąbiła
W głupo­cie jak w bag­nie brudnym
Po uszy swe tkwiła


I spać pójdzie wcześniej
By już nie myśleć i nie wspominać

Wyłączyć światło
I zasnąć


Gdy jed­nak w ra­diu zab­rzmi po­now­nie
The Sound of Silence
Co stał się o dzi­wo
Hym­nem cwa­niaków
I lu­du łat­wo­wier­ne­go
Ręka w od­ruchu bez­wa­run­ko­wym
Kka­nał przełączy

Tak kończą dy­lema­ty
W krótkim
Jak je­den ruch szacho­wy
Człowieku

wiersz • 24 marca 2019, 09:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]