Mówisz, Weź się w garść Tak [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jes­teś wart

Spójrz
Ko­ty zaczy­nają swo­je harce
Kwiaty nieśmiały uśmiech ślą światu

Weź się w garść
Idź na spa­cer z psem
Poukładaj myśli

Czas dum­nie pod­nieść głowę
Wyp­rosto­wać plecy
Po­kazać siłę
Choć nieraz tak bar­dzo jej brak


(Gardenia-
Gdy przek­witnie, trud­no zmu­sić ją do po­now­ne­go zak­wi­tania)

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 marca 2018, 09:13

Dziękuję za od­wie­dzi­ny i ślad po so­bie ja­ki zos­ta­wiliście. Niez­mier­nie mi miło.
Sciskam:) 

świet­ny wier­sz :)

Poz­dra­wiam :) 

W rum­bie wszys­tko jest możli­we. :)
Odtwórz  

Mo­tywujące i do­dające siły :-))) 

:) mądre I prawdziwe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]