Mówisz, Weź się w garść Tak [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 5 opinii.

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jes­teś wart

Spójrz
Ko­ty zaczy­nają swo­je harce
Kwiaty nieśmiały uśmiech ślą światu

Weź się w garść
Idź na spa­cer z psem
Poukładaj myśli

Czas dum­nie pod­nieść głowę
Wyp­rosto­wać plecy
Po­kazać siłę
Choć nieraz tak bar­dzo jej brak


(Gardenia-
Gdy przek­witnie, trud­no zmu­sić ją do po­now­ne­go zak­wi­tania)

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 marca 2018, 09:13

Dziękuję za od­wie­dzi­ny i ślad po so­bie ja­ki zos­ta­wiliście. Niez­mier­nie mi miło.
Sciskam:) 

świet­ny wier­sz :)

Poz­dra­wiam :) 

W rum­bie wszys­tko jest możli­we. :)
Odtwórz  

Mo­tywujące i do­dające siły :-))) 

:) mądre I prawdziwe 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:32zofija sko­men­to­wał tek­st Kto ma dys­tans do [...]

dzisiaj, 17:12tyśkiewicz do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz o coś [...]

dzisiaj, 16:05Whitename do­dał no­wy tek­st Gra ma for­me, gdy [...]

dzisiaj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:35danioł sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 15:29danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

dzisiaj, 14:35danioł sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

dzisiaj, 14:13Logos sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]