Mój wieczór w podróży [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Pokój w hotelu

Mój wieczór w podróży
Po­kazu­je jak mało
Pot­rze­ba do Życia
Stół krzesło
Kiełba­sa i chleb

Ra­dio
Głos szlachet­ny człowieka
Pot­rzeb­ny
Bo w po­koju
Nic nie ma 

Chodzę ner­wo­wo
Niewiele mam miej­sca
Głucho i ob­co
Zbyt mało to ra­dio
Wra­cać mi trze­ba

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2018, 23:04

Cieka­wy egzys­ten­cjal­ny wier­sz. Z klimatem. 

Ro­zaR przy­jem­nie poczy­tać dziś Ciebie. 

Bar­dzo mi się podoba. 

To do Opo­la żeś był powyjżdżoł? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:49yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 21:40cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Mam­bo w po­ziomie [...]

wczoraj, 21:25lebo do­dał no­wy tek­st Dziękuję Ci, że wpro­wadziłaś [...]

wczoraj, 21:02piórem2 do­dał no­wy tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]