Mój wieczór w podróży [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Pokój w hotelu

Mój wieczór w podróży
Po­kazu­je jak mało
Pot­rze­ba do Życia
Stół krzesło
Kiełba­sa i chleb

Ra­dio
Głos szlachet­ny człowieka
Pot­rzeb­ny
Bo w po­koju
Nic nie ma 

Chodzę ner­wo­wo
Niewiele mam miej­sca
Głucho i ob­co
Zbyt mało to ra­dio
Wra­cać mi trze­ba

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2018, 23:04

Cieka­wy egzys­ten­cjal­ny wier­sz. Z klimatem. 

Ro­zaR przy­jem­nie poczy­tać dziś Ciebie. 

Bar­dzo mi się podoba. 

To do Opo­la żeś był powyjżdżoł? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 02:03one drop for all sko­men­to­wał tek­st życie jest na­pięciem, które [...]

dzisiaj, 02:02one drop for all sko­men­to­wał tek­st czy to, że nie [...]

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]