Mój wieczór w podróży [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Pokój w hotelu

Mój wieczór w podróży
Po­kazu­je jak mało
Pot­rze­ba do Życia
Stół krzesło
Kiełba­sa i chleb

Ra­dio
Głos szlachet­ny człowieka
Pot­rzeb­ny
Bo w po­koju
Nic nie ma 

Chodzę ner­wo­wo
Niewiele mam miej­sca
Głucho i ob­co
Zbyt mało to ra­dio
Wra­cać mi trze­ba

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2018, 23:04

Cieka­wy egzys­ten­cjal­ny wier­sz. Z klimatem. 

Ro­zaR przy­jem­nie poczy­tać dziś Ciebie. 

Bar­dzo mi się podoba. 

To do Opo­la żeś był powyjżdżoł? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]