Mój wieczór w podróży [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Pokój w hotelu

Mój wieczór w podróży
Po­kazu­je jak mało
Pot­rze­ba do Życia
Stół krzesło
Kiełba­sa i chleb

Ra­dio
Głos szlachet­ny człowieka
Pot­rzeb­ny
Bo w po­koju
Nic nie ma 

Chodzę ner­wo­wo
Niewiele mam miej­sca
Głucho i ob­co
Zbyt mało to ra­dio
Wra­cać mi trze­ba

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2018, 23:04

Cieka­wy egzys­ten­cjal­ny wier­sz. Z klimatem. 

Ro­zaR przy­jem­nie poczy­tać dziś Ciebie. 

Bar­dzo mi się podoba. 

To do Opo­la żeś był powyjżdżoł? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 02:54whiterose do­dał no­wy tek­st Mamo, w zeszłe urodzi­ny [...]

dzisiaj, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

dzisiaj, 02:39Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Niejedna praw­da się mi­ja [...]

dzisiaj, 02:25yestem sko­men­to­wał tek­st Nielot

dzisiaj, 02:14yestem sko­men­to­wał tek­st para pa­ra

dzisiaj, 02:11yestem sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem Ar­tur

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st Każda miłość spełniona, [...]

dzisiaj, 02:09yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte czwar­te

dzisiaj, 02:06yestem sko­men­to­wał tek­st snow­man wróg czar­nych wróg czer­wo­nych wróg [...]

dzisiaj, 01:33Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st I piętrzą się tyl­ko [...]