Mój przyjacielu, tylko czas nam [...] – Martwaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Martwaa — zgromadziliśmy 0 opinii.

koniec.

Mój przyjacielu,
tyl­ko czas nam nie sprzyja,
nie bez powodu.

Próbuję nie pamiętać.
Ciebie i mnie.
Roz­pa­dających się.

To się skończyło.
Ty i ja.

Nie mogę po­wie­dzieć Ci,
że wciąż kocham.
Nasze wspomnienia...
To byłoby zbyt proste.

Nie próbuj ot­wierać tych drzwi.
Za ni­mi nie ma nas.
To już ko­niec,
słod­ki przy­jacielu

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2019, 20:54
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Martwaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]