moje myśli krążą wokół jednego zdania dla [...] – Ladybird666

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ladybird666 — zgromadziliśmy 5 opinii.

(...)

mo­je myśli
krążą wokół
jed­ne­go zdania

dla ciebie
znaczyło ono mniej
niż brzęcze­nie komara
w upalną sier­pniową noc

two­je słowa
wraz z końcem lata
od­frunęły z per­ko­zami

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 października 2010, 20:07

Wier­sze nie są pi­sane dla zdo­bywa­nia plusów :) A za kon­struk­tywną radę bar­dzo dziękuję :) 

te­raz jest ład­nie, te­raz ja nie wiem jak mi­nus za­mienić na plus, he­he, następnym ra­zem, pozdrawiam 

Za­tem po­myślę o trze­ciej zwrot­ce awa­tarze :) Dziś, przed chwilą mnie tak naszło.. ta­ka chwi­la.. po­myślę i dziękuję za su­ges­tię :) 

no i ? /w tym układzie dru­ga zwrot­ka jest niepot­rzeb­na, al­bo pot­rzeb­na jest trze­cia zwrot­ka/, pozdrawiam 

Piękne.
Lu­bię ta­kie miniaturki.
Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 12:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Ostatni gość

dzisiaj, 12:48szpiek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]

dzisiaj, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

dzisiaj, 12:46Tymoteusz Ika sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:38Badylek sko­men­to­wał tek­st O pew­nych rzeczach trze­ba [...]

dzisiaj, 12:36Badylek sko­men­to­wał tek­st Ludzie są jak świece- [...]

dzisiaj, 12:33Badylek sko­men­to­wał tek­st JESTEM SAM. CZUJĘ SIĘ SA­MOT­NY. NIKT [...]

dzisiaj, 12:31Badylek sko­men­to­wał tek­st Życie ssie. A ludzie jeszcze [...]

dzisiaj, 12:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Bierz się za rzy­cie

dzisiaj, 12:25Badylek sko­men­to­wał tek­st Z ko­bieta­mi jest jak [...]