moje dłonie należą do [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 6 opinii.

Śpiewna melodia

mo­je dłonie na­leżą do kla­wiszy i strun
a każdy ton w po­wiet­rzu rozprzędzony
jest jak akord i nuta

jak wiatr
który umilkł w wie­rzchołkach drzew

lub skrzydła aniołów zdobi
pełnią lśnień i migotów

nicze­go tej no­cy nie wyśnię
bo pol­na mu­zyka
to śpiew

więdnących kwiatów
i płaczących wie­rzb

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 czerwca 2017, 19:29

Cześć Mir­ku :)
Mam tyl­ko nadzieję, że nie chodzi Ci o przek­wit :P
Dob­re­go dnia :) 

Lu­bię więdnące kwiaty... 

Ktoś mi kiedyś po­wie­dział, że nie ważne jak grasz, ważne o czym wówczas myślisz.
A wier­sze, to chy­ba ta­kie właśnie myśli...
Cza­sem uka­zuje się wy­roczna pus­tka po śla­dach, co się już za­tarły, zaklęcia i klątwy lub pieśń, którą cały świat się rozdźwięczył.

W ser­decznej podzięce po­syłam dla Was gorące poz­dro­wienia.
Bar­dzo się cieszę, że yes­teście :))
Miłego :) 

Przy­jem­ne brzmienie, choć smut­ne akordy.
Miłego dnia. :)) 

M., Ty nie jes­teś mu­zykiem, Ty jes­teś samą muzyką...
" Me­lo­dią sub­telną i jasną niczym dźwięk kryształków ocierających się o siebie na wiet­rze, pośród noc­nej ciszy la­ta, nab­rzmiałej tęsknotą ocze­ki­wa­nia... "
To był prze­piękny spa­cer po kwitnących po­lach w Twoim to­warzys­twie, dziękuję!;) 

piękne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kamille

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:22Moon G sko­men­to­wał tek­st pusto mi 

dzisiaj, 01:13po-duszka do­dał no­wy tek­st 8.08

dzisiaj, 01:11Moon G sko­men­to­wał tek­st NEW AWE­SOME PLA­CE

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu