moje dłonie należą do [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 6 opinii.

Śpiewna melodia

mo­je dłonie na­leżą do kla­wiszy i strun
a każdy ton w po­wiet­rzu rozprzędzony
jest jak akord i nuta

jak wiatr
który umilkł w wie­rzchołkach drzew

lub skrzydła aniołów zdobi
pełnią lśnień i migotów

nicze­go tej no­cy nie wyśnię
bo pol­na mu­zyka
to śpiew

więdnących kwiatów
i płaczących wie­rzb

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 czerwca 2017, 19:29

Cześć Mir­ku :)
Mam tyl­ko nadzieję, że nie chodzi Ci o przek­wit :P
Dob­re­go dnia :) 

Lu­bię więdnące kwiaty... 

Ktoś mi kiedyś po­wie­dział, że nie ważne jak grasz, ważne o czym wówczas myślisz.
A wier­sze, to chy­ba ta­kie właśnie myśli...
Cza­sem uka­zuje się wy­roczna pus­tka po śla­dach, co się już za­tarły, zaklęcia i klątwy lub pieśń, którą cały świat się rozdźwięczył.

W ser­decznej podzięce po­syłam dla Was gorące poz­dro­wienia.
Bar­dzo się cieszę, że yes­teście :))
Miłego :) 

Przy­jem­ne brzmienie, choć smut­ne akordy.
Miłego dnia. :)) 

M., Ty nie jes­teś mu­zykiem, Ty jes­teś samą muzyką...
" Me­lo­dią sub­telną i jasną niczym dźwięk kryształków ocierających się o siebie na wiet­rze, pośród noc­nej ciszy la­ta, nab­rzmiałej tęsknotą ocze­ki­wa­nia... "
To był prze­piękny spa­cer po kwitnących po­lach w Twoim to­warzys­twie, dziękuję!;) 

piękne... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kamille

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:36cyt.adela do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

dzisiaj, 10:21cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 09:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]

dzisiaj, 09:30yestem sko­men­to­wał tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

dzisiaj, 09:29yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadno

dzisiaj, 07:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 07:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Ludzie są naiw­ni. Cza­sami [...]

dzisiaj, 07:08Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Nie połączy­my się będąc [...]

wczoraj, 23:01szpiek do­dał no­wy tek­st Tak bar­dzo chce­my być [...]