miłość jest entropią w fi­liżan­ce [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 3 opinie.

(nie)równanie serca

miłość jest entropią
w fi­liżan­ce ka­wy połowa planety
dru­ga wciąż się kręci
cicho jak słowo na zewnątrz po­zos­tające zestawem
cyfr i liter
x² plus (5y/4 - √(|x|))² ≤ 1
pod­niesione do ≤ 2 
≤ 3 
kładzie na stro­nie mikrocienie
słone od słońca powietrze
kołyszą fa­le uderzeń cu­kier­ka o szkliwo
- spa­jają z szep­tem - świer­szcz - w moim języ­ku
nie wiedząc że wewnątrz jes­tem ta­ka jak ty
w us­tach przew­ra­casz słodko
następny ka­myk do­mino

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 maja 2019, 21:55

Dziękuję za komentarze.
Poz­dra­wiam :) 

- in­te­resujący :)) 

Dob­ry wier­sz. Dziękuję za lekturę:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]