miliardy płonących zapałek oddechów walczącej [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 0 opinii.

południe

mi­liar­dy płonących zapałek
od­dechów wal­czącej i uzu­pełniającej się jedności
żyć to fa­lować w sieci skra­dające­go się przeznaczenia

na po­wie­rzchni roz­kwi­tają zroszo­ne lustra
strzępy kołyski
echa na­bierają do ust wody
wy­pełnionej tajemnicą
ciszy po­między błys­kiem a początkiem

czy idę szyb­ciej czy wol­niej - ty bieg­niesz za mną
lub zbliżasz się z in­nej strony
uciekam przed snem stojąc w miejscu

dziś tańcząc mean­dru­jemy w prze­ciw­nych kierunkach
po­mie­dzy na­mi jed­na war­stwa skóry

ogar­nięty lękiem przed ot­wartą przestrzenią
cza­su w pajęczy­nie na maszcie okrętu widma
pragnę ob­rać słońce i połknąć pestkę
niepodziel­nej czer­ni twoich mig­dałowych źre­nic

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2018, 14:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:06doremi do­dał no­wy tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia