miliardy płonących zapałek oddechów walczącej [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 0 opinii.

południe

mi­liar­dy płonących zapałek
od­dechów wal­czącej i uzu­pełniającej się jedności
żyć to fa­lować w sieci skra­dające­go się przeznaczenia

na po­wie­rzchni roz­kwi­tają zroszo­ne lustra
strzępy kołyski
echa na­bierają do ust wody
wy­pełnionej tajemnicą
ciszy po­między błys­kiem a początkiem

czy idę szyb­ciej czy wol­niej - ty bieg­niesz za mną
lub zbliżasz się z in­nej strony
uciekam przed snem stojąc w miejscu

dziś tańcząc mean­dru­jemy w prze­ciw­nych kierunkach
po­mie­dzy na­mi jed­na war­stwa skóry

ogar­nięty lękiem przed ot­wartą przestrzenią
cza­su w pajęczy­nie na maszcie okrętu widma
pragnę ob­rać słońce i połknąć pestkę
niepodziel­nej czer­ni twoich mig­dałowych źre­nic

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2018, 16:00
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:58.Rodia sko­men­to­wał tek­st Sumą błędów jest stwier­dzić, [...]

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]