5 grudnia 2019 roku, godz. 18:16  30,9°C

Tyle potrzeba

Mil­cze­nie wle­wa się do ust
falą spo­koj­nej mo­cy.
W piw­ni­cy duszy
są od­po­wie­dzi
za­gadek pow­stałych
w no­cy.

Szar­pią zmysłami
te ta­jem­ni­ce,
ujścia im bra­kuje.
Od­chodzą zmysły
roz­cza­rowa­ne,
świet­nie ten stan
sma­kuje.

Myśli roz­proszą
jeśli na­dejdą,
sta­ny bier­ności
opor­ne.
Na­pisz mnie
proszę
z małej li­tery
a po­tem wyk­reśl
prze­zor­nie

Ty­le pot­rze­ba
ile tej ciszy,
co sączy się
wier­nie przez ser­ce.
Wy­daje ci się,
że znasz mnie dob­rze,
a znasz mnie tyl­ko
mniej więcej.

A na­wet mniej
pojęcia nie masz,
bo przeszło,
i idzie da­lej.
Za­padam w siebie,
niewin­na jak diab­li,
co mo­ment
dos­ko­nalej.

Widziałam wszys­tko
w swoich sek­re­tach,
co tak dot­kli­wie kąsają.
Poz­nałam wszys­tkie
te ta­jem­ni­ce,
które li­tości
nie znają.

Gdy ukołysze mnie
do snu smu­tek,
co mnie wciąż
prag­nie naj­piękniej,
utulę niemoc
w swoich ra­mionach
dopóki ser­ce
nie pęknie...

styczeń 2015r.

yestem yestem
 8 grudnia 2019 roku, godz. 00:04

Ja siem zapytowywam, dlaczego TO się chowało gdzieś do teraz? ;)
Śliczne. :))

CierpkaWoda Wiola
 6 grudnia 2019 roku, godz. 18:05

Och! Dziękuję Madziu ! Uwielbiam poezję śpiewaną.. 😊

giulietka M.
 6 grudnia 2019 roku, godz. 9:34

Chciałabym kiedyś usłyszeć Twoje teksty w piosence!
Piękna poezja śpiewana wychodzi spod Twoich palców.
Pozdrawiam ciepło!