Miasto zasypia we mgle. [...] – Jacob-Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob-Filth — zgromadziliśmy 2 opinie.

- wybieram proste drogi -

Mias­to za­sypia we mgle. Be­tono­we sny stoją niewzruszone
pod fiole­tem na­siąkniętym światłem la­tar­ni.
Mias­to od­dycha pus­tką uli­cy.

Jes­tem zmyślo­nym frag­mentem opowieści.
Nig­dy nie uj­rzy mnie światło dzienne.
Jak każda, dro­gocen­na iluz­ja, mam wszystko,
co niezbędne do twórczej nos­talgii .

Słowa są mi matką, a może
głod­ne do­tyku ust ro­zed­rga­nia skóry;
dreszczem mi mów, słod­ki śpiewie serca.
Dreszczem mi prze­mawiaj, najlżejsza,
w ciszy noc­nej nieu­chwyt­na nu­to życia
za­wie­szo­nego w śnie,

zdają się krzyczeć.

Gdy­bym mogła przy­legać uczu­ciem do chłodu szyby,
wil­gotnej ściany bu­dyn­ku. Ale śmierć stoi za rogiem.
Wy­bieram pros­te dro­gi.

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 00:39

Miło mi, bar­dzo : ) 

Jes­teś mi tu­taj pe­rełką, is­to­to. Cieszę się, że tu tra­fiłam, do Ciebie :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]