Marnieje, zanikam, zapadam się, [...] – livormortis

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest livormortis — zgromadziliśmy 0 opinii.

pomarańcze

Mar­nieje, za­nikam, za­padam się, zle­wam, kruszę i ziewam, upa­jam w sen, miękcze­je, z każdym dniem starze­je, od bólu cichne, mil­kne i mil­kne, mus­kam pióro we krwi, krew wy­cis­kam z po­marańczy, po­marańcze zry­wam z żył, przez które tańczę i tańczę, znów upa­jam się - tym ra­zem nie snem, kicham raz po raz, zjeżdżam w dół na ra­ty, po­woli, spłacam każdą z chwil zesłaną dziś na stra­ty, sunę w wyob­raźnię w głąb ciężkich sta­rych słów, za­cis­kam moc­no pięści wcis­kając je w mur, niszczę to co więzi każde małe zwątpienie, czu­je jak coś we mnie mętnieje i płowieje, brak ko­lorów, sza­re żyły, biały puch jak smut­ny śnieg, tuż za ro­giem os­tra ko­sa, życie - bar­dzo króki bieg.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 września 2013, 22:48
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

livormortis

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse