mamuś ty nie pij ten [...] – truman

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest truman — zgromadziliśmy 11 opinii.

nie pij

ma­muś ty nie pij
ten świat który po­zos­ta­wiłaś mi w ramionach
jest ciem­niej­szy od twoich oczu - tak się go boję
gdy umiera przy łóżku

wiesz?
cze­kałem na skrzydła zeszłej nocy
ale przyszła tyl­ko prze­moczo­na jesień
i bóg za­wiesił płaszcz na moim śnie

ma­muś pa­miętasz był październik
twój śmiech wy­pełniający kieszenie
jak świeże kaszta­ny
mo­je ka­losze wilgotne
i tak pełno nas że ugi­nały się ręce

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2018, 17:41

Strzał w dziesiątkę. :) 

Odtwórz ta piosen­ka tak mi się skojarzyło;-) 

Aaaa, do­piero te­raz roz­kmi­niłem z tą czaj­ni­kową de­dykacją, oczy­wiście że dos­ta­niesz to­mik, giuliet­ko, pros­to od ser­ca :):):) Wy­bacz, jeszcze się nie obudziłem ;ppp 

Ha­hah, tek­st z Ka­rolem mnie roz­wa­lił :) Do mnie jed­na ba­beczka z pra­cy z upo­rem mówi­li per pa­nie Ka­rolu, więc ja nie wiem, czy to fak­tycznie nieak­tual­ne :S Ale do mnie mówi­li już Krzy­siu, Kon­radzie, Bo­hunie (sic).
Jeśli kiedyś ub­rudzę półki skle­powe swoją książką, to bądź pew­na, giuliet­ko, że ok­raszę ją pier­wej sto­sowną de­dykacją :)

Dziękuję, yes­te­mie. :D 

Och, Ka­mil! (Och! Ka­rol odeszło dzięki To­bie do la­musa;) )
Ta­kimi wier­sza­mi zaczy­nać dzień, to lep­sze od na­jaro­matyczniej­szej kawy!
Za­bieram i cze­kam na tom [ko­nie­cznie z czaj­ni­kową dedykacją;)]. 

Wyjątkowy.
Poz­dra­wiam. :) 

Tra­gedia narodowa. 

Hej, jak żyje­cie? :) Za rzad­ko już tu zaglądam... Dziękuję... 

P r z e p i ę k n y !
Ka­mil, masz wiel­ki ta­lent ! 

chwy­ta za serce 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony