Łykam skrzyp byle tłusty rym na [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 5 opinii.

Dobanoc

Łykam skrzyp
by­le tłus­ty rym
na wie­rzch wypływał
jak oliwa

łykam magnez
żeby odpychać

łykam środ­ki nasenne
na roz­pier­doIone wnętrze

łyknę wszystko
łyknę na­wet mowę ciała
by­le mil­czało.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 września 2018, 18:39

Dbc :)) 

dob­ra no

dzi­siaj się obudziła w środ­ku nocy
o 6 rano
a wstałam rychło
o 9 

prze­budzi­las sie
zafija 

słońce widząc chmu­ry mówi
spa­daj stąd
piąteczek Li­la ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza