I.Anna Iwona
 16 sierpnia 2020 roku, godz. 18:45

Suptelne i delikatne spojrzenie
delikatnie w duszy gra.