ledwo tląc się czas tchnął [...] – Vergil

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vergil — zgromadziliśmy 2 opinie.

Biel i bezkwitnie

led­wo tląc się czas
tchnął życie
za dnia ofiaro­wał blask
noc nau­czył słuchać gwiazd

prze­tarł zmur­szałe ra­my z prochu i śmierci
prze­lał na płótno moc barw
ob­raz ten sam
ma­lowa­ny źdźbłami soczys­tych traw
błęki­tem sil­nym co sca­la nieje­den świat
trwa

nie cze­ka da­je zabiera
ta chwi­la co oczy otwiera
gdy tyl­ko chce
wy­pełni od­dech os­tatni raz
choć raz

nim wyblaknie
nie poz­wo­li spróbo­wać na czas

kolorów

następnych dni
wiosen
ani lat

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 kwietnia 2019, 03:48

Piękny to jest księżyc... Nie to.
Faj­nie jed­nak, że byłeś i czy­tałeś kolego.
Dzięki. 

pięknie 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]