łatwo kartkować siebie, przewracać najgorsze [...] – Akte

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Akte — zgromadziliśmy 7 opinii.

No cóż

łat­wo kar­tko­wać siebie,
przew­ra­cać naj­gor­sze i przy­darzać
w niez­na­nych formach

tyl­ko po­tem by­wają dni bez papieru,
gdzie shit happens
(09.04.2014)

wiersz
zebrał 31 fiszek • 13 kwietnia 2014, 18:59

Shit! This is great! 

EE tak ja­koś bez idei i puen­ty z sensem. 

AHA miłego wieczoru. 

slan­go­we wy­rażenie- złe rzeczy mogą się przytrafiać
bar­dziej egzys­ten­cjal­nie, może też być bar­dziej fiz­jo­logicznie, jak kto uważa
a dlacze­go nie? 

"tyl­ko po­tem by­wają dni bez papieru,
gdzie shit happens"

gdzie... co? -co znaczą te słowa po an­giel­sku i cze­mu są po angielsku? 

gdzie ... co?

for­malnie ta­kie sy­tuac­je się zdarzają w życiu codziennym,
a mniej oso­bowościowo, in­ter­pre­tac­ja do­wol­na

pozdrawiam 

gdzie ... co? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 13:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:43zofija do­dał no­wy tek­st Od dnia, kiedy wyrzu­ciłeś [...]

dzisiaj, 12:25zofija do­dał no­wy tek­st Najlepszym do­wodem na is­tnienie [...]

dzisiaj, 11:45róż li­la sko­men­to­wał tek­st Jest ta­ka miłość, która [...]

dzisiaj, 10:27Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Melodia serc ღ 

dzisiaj, 10:26Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Nadzieja...dlaNICH

dzisiaj, 10:10Moon G sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie

dzisiaj, 10:01Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Na Po­maga­nie