łatwo kartkować siebie, przewracać najgorsze [...] – Akte

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Akte — zgromadziliśmy 7 opinii.

No cóż

łat­wo kar­tko­wać siebie,
przew­ra­cać naj­gor­sze i przy­darzać
w niez­na­nych formach

tyl­ko po­tem by­wają dni bez papieru,
gdzie shit happens
(09.04.2014)

wiersz
zebrał 31 fiszek • 13 kwietnia 2014, 18:59

Shit! This is great! 

EE tak ja­koś bez idei i puen­ty z sensem. 

AHA miłego wieczoru. 

slan­go­we wy­rażenie- złe rzeczy mogą się przytrafiać
bar­dziej egzys­ten­cjal­nie, może też być bar­dziej fiz­jo­logicznie, jak kto uważa
a dlacze­go nie? 

"tyl­ko po­tem by­wają dni bez papieru,
gdzie shit happens"

gdzie... co? -co znaczą te słowa po an­giel­sku i cze­mu są po angielsku? 

gdzie ... co?

for­malnie ta­kie sy­tuac­je się zdarzają w życiu codziennym,
a mniej oso­bowościowo, in­ter­pre­tac­ja do­wol­na

pozdrawiam 

gdzie ... co? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]