Lata bąk koło ucha Dobrze [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 23 opinie.

Długi wiersz o tym jak mówiąc o czasie przeszłym mrówka miała bliżej

La­ta bąk koło ucha
Dob­rze kur że nie mucha

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 09:36

Pa, idę gotować 

Bar­dziej sko­ro Tak Chcę. PA Bożenko. 

Sko­ro to wiesz. Nic na siłę 

Nie mnie związek pisany. 

Ale ty nie chcesz? 

Za­pew­ne jest. 

Nie tam u was ja­kiejś chet­nej panny? 

Cza­sem Ale częściej ja sam siebie 

Ale jes­teś mlo­dy. Prąd cie cza­sami piesci? 

Lecz nie 76 czy też 77 tyl­ko i wyłącznie 33 urodzi­ny Bożen­ko wspaniała 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]