Lata bąk koło ucha Dobrze [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 23 opinie.

Długi wiersz o tym jak mówiąc o czasie przeszłym mrówka miała bliżej

La­ta bąk koło ucha
Dob­rze kur że nie mucha

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 09:36

Pa, idę gotować 

Bar­dziej sko­ro Tak Chcę. PA Bożenko. 

Sko­ro to wiesz. Nic na siłę 

Nie mnie związek pisany. 

Ale ty nie chcesz? 

Za­pew­ne jest. 

Nie tam u was ja­kiejś chet­nej panny? 

Cza­sem Ale częściej ja sam siebie 

Ale jes­teś mlo­dy. Prąd cie cza­sami piesci? 

Lecz nie 76 czy też 77 tyl­ko i wyłącznie 33 urodzi­ny Bożen­ko wspaniała 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony