Lata bąk koło ucha Dobrze [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 23 opinie.

Długi wiersz o tym jak mówiąc o czasie przeszłym mrówka miała bliżej

La­ta bąk koło ucha
Dob­rze kur że nie mucha

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 sierpnia 2018, 11:36

Pa, idę gotować 

Bar­dziej sko­ro Tak Chcę. PA Bożenko. 

Sko­ro to wiesz. Nic na siłę 

Nie mnie związek pisany. 

Ale ty nie chcesz? 

Za­pew­ne jest. 

Nie tam u was ja­kiejś chet­nej panny? 

Cza­sem Ale częściej ja sam siebie 

Ale jes­teś mlo­dy. Prąd cie cza­sami piesci? 

Lecz nie 76 czy też 77 tyl­ko i wyłącznie 33 urodzi­ny Bożen­ko wspaniała 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]