Kochałaś  go za bardzo. [...] – PearlSoul25

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PearlSoul25 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie kocha się na zawsze

Kochałaś  go za bar­dzo.
A miłość to ta­ki wiatr,
który zaw­sze wieje w swoją stronę.
Zbyt moc­no chciałaś.
A ser­ce pękło.
Za was dwo­je.

Po­zos­tały Ci tyl­ko no­ce,
w których nicze­go już nie ma.
Ani emoc­ji,  ani snu,  ani przeżyć.
Wszys­cy wie­dzieli,
nie te­go chciałaś.
Lecz na zaw­sze to stra­ciłaś.

Te­raz pod­nieś swo­je oczy.
Na ziemi nicze­go nie znaj­dziesz.
Może  Bóg  jeszcze wie­rzy w Ciebie.
Może da jeszcze jedną szansę.

Wiem jak trud­no mieć kamień
tam,  gdzie po­win­no bić ser­ce.
Jeszcze coś  się wy­darzy - na pew­no
na­wet jeśli  nicze­go już  nie chcesz.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 10 stycznia 2019, 15:09

Bo to ka­mień z na­pisem LO­VE. ;)
Miłość jest, wys­tar­czy czer­pać, ale jeśli nie nie uda, można um­rzeć z prag­nienia przy sa­mym źródle...
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

smut­ny ale z nadzieją pozdrawiam;-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny