Kochałaś  go za bardzo. [...] – PearlSoul25

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PearlSoul25 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nie kocha się na zawsze

Kochałaś  go za bar­dzo.
A miłość to ta­ki wiatr,
który zaw­sze wieje w swoją stronę.
Zbyt moc­no chciałaś.
A ser­ce pękło.
Za was dwo­je.

Po­zos­tały Ci tyl­ko no­ce,
w których nicze­go już nie ma.
Ani emoc­ji,  ani snu,  ani przeżyć.
Wszys­cy wie­dzieli,
nie te­go chciałaś.
Lecz na zaw­sze to stra­ciłaś.

Te­raz pod­nieś swo­je oczy.
Na ziemi nicze­go nie znaj­dziesz.
Może  Bóg  jeszcze wie­rzy w Ciebie.
Może da jeszcze jedną szansę.

Wiem jak trud­no mieć kamień
tam,  gdzie po­win­no bić ser­ce.
Jeszcze coś  się wy­darzy - na pew­no
na­wet jeśli  nicze­go już  nie chcesz.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 stycznia 2019, 14:09

Bo to ka­mień z na­pisem LO­VE. ;)
Miłość jest, wys­tar­czy czer­pać, ale jeśli nie nie uda, można um­rzeć z prag­nienia przy sa­mym źródle...
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

smut­ny ale z nadzieją pozdrawiam;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]