fyrfle Mirek
 22 kwietnia 2021 roku, godz. 10:23

Wczoraj podczas wędrówki podjęłliśmy właśnie temat na przykładzie akurat jednej ze sąsiadek i skonstatowaliśmy, że kobietom z lat dwudziestych, czterdziestych, trzydziestych, pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, to przypisany był los, w którym niosły bardzo bardzo wiele tak zwanych krzyży. Właściwie zaryzykuję, że kobiet, które nie zaznały piekła były jednostki. Wielopokoleniowe rodziny, alkoholizm mężów i synów, bicie, poniżanie, ucieczki z domu z niemowlakami i nikt nie otworzył drzwi, to [...]

onejka onejka  22 kwietnia 2021 roku, godz. 13:52

Dobra wypowiedż fryfle, do słowa Teraz. .. gdyby tego nie było co dalej napisałeś miałoby sens. A tak jest tylko ironią i jakby drwiną. Może nie taki był zamiar, ale takie sprowadzenie kobiety do roli tej co to myśli tylko o jednym jest poniekąd śmieszne. Jakże nie znasz kobiet wow !

VeritasMea 23 kwietnia 2021 roku, godz. 8:52

Mam bardzo podobne odczucie - zgrzyta koniec wypowiedzi boleśnie 😔

Giakonika M.
 7 lutego 2021 roku, godz. 22:41

Na chwilę przeniosłam się w czasie :)

Die Rose Kristine
 7 lutego 2021 roku, godz. 1:35

Kobiety z klasa, madre

VeritasMea 7 lutego 2021 roku, godz. 17:10

Z klasą a z najniższych klas 😉