Kobiecość, intymności żar słodyczą mego [...] – Humilitas

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Humilitas — zgromadziliśmy 0 opinii.

Kobiecość

Ko­biecość, in­tymności żar
słodyczą me­go życia.

Ko­biecość, gościn­ność domu
bez­pie­czną przestrzenią.

Ko­biecość, treść bez formy
kształtem uczuć.

Ko­biecość, niez­mysłowa fantasmagoria
ulot­nym rozkoszowaniem.

Ko­biecość, nies­kończo­ności uwielbienie
marzeń spełnieniem.

Ko­biecość, ta­jem­ni­ca domostwa
sek­retną głębią bytu.

I w końcu Ko­biecość, sku­pieniem Mnie
wie­cznym miłowa­niem.

Tym jest mo­ja Ko­biecość.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 21:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]