Kim jesteś człowieku co ci [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 10 opinii.

bo nie każdy jest żywy choć żyje

Kim jes­teś człowieku
co ci się zdaje
że ro­zumy zjadłeś

i tra­wisz bez popijania
każdą złość

i niena­wiść podłą
co cię ślep­cem uczyniła

mi­mo że widzisz ?

kim jes­teś
że pra­wo masz być
nieczłowiekiem

dla człowieka ?


Nie ma ta­kiej prawdy
która mogłaby
poz­wo­lić ci być

kiedy już daw­no umarłeś...

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 stycznia 2019, 14:12

Kocham, niesamowite 

https://youtu.be/ooOFIMVFET0 

Dzięki Ka­ti :) 

Gdy człowiek no­si w so­bie wszel­kie zło,to dob­ro w każdym in­nym próbu­je zga­sić ...Świet­ny wier­sz Onej;-) 

Ro­zaR, po­wiem raz je­den - spa­daj stąd siew­co niena­wiści ! 

Tek­st po­wyżej odeb­rałem ja­ko przy­tyk . 

Wy­jaśnię za­tem dokład­niej
- zauważam zło bar­dziej niż in­ni , widzę śmierć nie tyl­ko tą spek­ta­kularną ale i tam gdzie giną ludzie nap­rawdę war­tościowi.
I to [...] — czytaj całość

Ro­zaR, ape­le do swoich fanów pisz pod włas­ny­mi ut­wo­rami, jeśli tak je nazwać.
Nikt nie szu­ka różnic, między Tobą, a Twoimi czytelnikami.
W za­sadzie le­piej szu­kać te­go, co łączy, a nie te­go, co dzieli, [...] — czytaj całość

A pa­mięta­cie Jo­lantę Brzes­ka i jej śmierć ?
Czy wte­dy wam żal było ?
Nie ! 
Bo jej nie zauważyliście !!!!
Ta­ka jest mie­dzy na­mi różni­ca ! 
Ta różni­ca na­zywa się świado­mość.
Po­lecam pomyśleć [...] — czytaj całość

tak mało trzeba...
jed­ne­go słowa, tak mało, tak mało
jed­ne­go słowa trze­ba nam
by w niena­wiść zmienić miłość
wys­tar­czy po­wie­dzieć, że to nieczłowiek
byśmy przes­ta­li dla niego być człowiekiem...

Świet­ny tek­st i bar­dzo potrzebny.
Poz­dra­wiam. :) 

Ja nie wiem. Dziś nic nie wiem. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]