Kiedyś znajdę dla nas [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Małe szczęścia

Kiedyś znajdę
dla nas taki
mały dom
z wi­dokiem na morze

mała chat­ka a w niej
dwo­je szczęśli­wych ludzi

w og­rodzie pełnym kwiatów
sta­ry bu­jany fotel
na werandzie
lam­pka wi­na w chłod­ne dni
przy­tul­ny koc dzielo­ny na pół

uśmiech do­tyk dłoni
wpat­rzo­ne w siebie oczy
małe kłótnie o nic i o wszystko
lecz tyl­ko z tobą da­je to szczęście

❤️W

Odtwórz

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 lipca 2018, 11:40

Z atomów zbu­dowa­ne są planety...
Piękne.
Poz­dra­wiam. :)) 

ludzie szu­kają wyszu­kanych rzeczy a prze­cież szczęście uk­ry­te jest w ges­tach codzien­ności;-)w małych rzeczach np w uśmie­chach, w oczach do­tyku.trze­ba tyl­ko to zo­baczyć i zacząć do­ceniać;-)poz­dra­wiam Malusiu:-) 

te Naj­mniej­sze są wręcz naj­wspa­nial­sze :) Pięknie to ujęłaś Ka­ti :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]

dzisiaj, 17:28yestem sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]