kiedyś zarażałeś śmiechem dziś echem [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jak zwykle

kiedyś za­rażałeś śmiechem
dziś echem stał się śmiech
bo w głowie szu­mi las
mętlik z gradobiciem

po­wiedz kiedy minie
tej niepo­gody czas
za­pachnie zno­wu latem
wspom­nienia wyg­na wiatr

za­ziele­nią się nadzieją
oczy mo­je pełne trosk
wte­dy mnie kop­niesz w tyłek
na szczęście na rozpęd

jak zwykle

______________________________________________
lu­bię tu cza­sem przyjść ze śmietnikiem
z mętlikiem
by po­tem na długo dać nogę

Em.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 maja 2015, 12:49

Jak zwyk­le... na­bałaga­niłaś. :D
Co do da­rowiz­ny no­gi, to możesz jeszcze złożyć ko­rektę...w Skar­bo­wym. :P
Fajne.
Poz­dra­wiam. :) 

Kur­de, chy­ba to lu­bię. Cho­ciaż le­piej zat­rzy­mywać słowem niż prowokacją.
Mi­mo to lep­szy rydz niż nic - za­dowolę się i tym.

Bez względu na...?

Miłego również! 

ależ pro­woku­jesz... :)
Py­tam, dlacze­go? Bez względu na... - miłego. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 21:17Niusza do­dał no­wy tek­st Nicola za długo sie­działam [...]

dzisiaj, 21:17róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:14nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:12Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

dzisiaj, 21:10książkoholiczka do­dał no­wy tek­st Znów je­sien­ny wi­na pos­mak

dzisiaj, 21:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:08książkoholiczka sko­men­to­wał tek­st zapomniał o róży książę duży

dzisiaj, 21:07Naja sko­men­to­wał tek­st pi­sanie stało się dla [...]

dzisiaj, 21:04Naja sko­men­to­wał tek­st drugi człowiek to spra­wa [...]