kiedyś zarażałeś śmiechem dziś echem [...] – Myffa90

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Myffa90 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Jak zwykle

kiedyś za­rażałeś śmiechem
dziś echem stał się śmiech
bo w głowie szu­mi las
mętlik z gradobiciem

po­wiedz kiedy minie
tej niepo­gody czas
za­pachnie zno­wu latem
wspom­nienia wyg­na wiatr

za­ziele­nią się nadzieją
oczy mo­je pełne trosk
wte­dy mnie kop­niesz w tyłek
na szczęście na rozpęd

jak zwykle

______________________________________________
lu­bię tu cza­sem przyjść ze śmietnikiem
z mętlikiem
by po­tem na długo dać nogę

Em.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 maja 2015, 12:49

Jak zwyk­le... na­bałaga­niłaś. :D
Co do da­rowiz­ny no­gi, to możesz jeszcze złożyć ko­rektę...w Skar­bo­wym. :P
Fajne.
Poz­dra­wiam. :) 

Kur­de, chy­ba to lu­bię. Cho­ciaż le­piej zat­rzy­mywać słowem niż prowokacją.
Mi­mo to lep­szy rydz niż nic - za­dowolę się i tym.

Bez względu na...?

Miłego również! 

ależ pro­woku­jesz... :)
Py­tam, dlacze­go? Bez względu na... - miłego. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 04:58rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]