każdym słowem odwracasz rzeczywistość i [...] – Deszcz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Deszcz — zgromadziliśmy 5 opinii.

* * *

każdym słowem
od­wra­casz rzeczywistość
i więzisz mnie
po dru­giej stro­nie lustra

w szklaną taflę
tłukę pięściami
w nadziei że odzyskam
właści­wy wymiar

kierun­ki pomylone
zło z dob­rem się miesza
a ty mi mówisz
że szczęście znaj­dziemy w tym świecie

zniszczyłeś zna­jome miejsce
z które­go zer­kałam w zwierciadła
tam przyszłości nie było
tu­taj przeszłość nie ma znacze­nia

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2016, 23:58

No tak wte­dy siąpi małym DESZCZY­KIEM, ra­dości ka­puśnia­czkiem :).

Smu­tek pogłębiony żalem
pielęgnuję moc­no
owi­jając sza­lem, aby nie zmarzł !

Ser­ce bo­li, myśl opa­da
w śro­dek pleców wbi­ta szpa­da
mo­jej wie­cznej naiw­ności !

W dłoniach dzierżysz szty­let biały,
na języ­ku [...] — czytaj całość

To praw­da :D na łzy wzrusze­nia, ra­dości i in­ne, wy­nikające z pięknych emoc­ji- nie nakładam em­barga ;) 

Nie wszys­tkie łzy są "złe", cza­sem trze­ba popłakać, cza­sem dusza te­go ocze­kuje od nas samych.
Poz­dra­wiam :) MP 

wiesz... nie będę płakać, bo nie war­to :D
dziękuję za Twoją obec­ność i pozdrawiam. 

Tam za lus­trem w krainie czarów pa­da spo­ro Deszczo­wych łez smut­ku.
Fiszkę wrzucę więc w krainę za lustrem
Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marek1410

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ