każdego dnia w twoich [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 4 opinie.

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godzi­ny

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 grudnia 2017, 09:34

Bar­dzo Wam dziękuję, że zat­rzy­maliście te sza­lone wskazówki na chwilę, przy Was czas zda­je się być bez znaczenia.;)
Miłego dnia, Wszystkim! 

Bo ze wszys­tkich grzechów w życiu naj­bar­dziej żałuje­my tych... niepo­pełnionych... ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

wzruszający wier­sz M..nic już nie mówię za­bieram piękne­go wieczorku;) 

Wzruszyłaś Ad­nachiela.
Piękny, li­ryczny wier­sz, który skłania do od­po­wie­dzi na py­tania, które war­to za­dać sa­memu sobie.
I poz­wolę so­bie sko­men­to­wać go w ten sposób, iż jest to gwiaz­dozbiór okien dalekich...

Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 15:35Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 15:32Moon G do­dał no­wy tek­st Gdziekolwiek nie pójdę, czuję [...]

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]