każdego dnia w twoich [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 4 opinie.

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godzi­ny

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 grudnia 2017, 09:34

Bar­dzo Wam dziękuję, że zat­rzy­maliście te sza­lone wskazówki na chwilę, przy Was czas zda­je się być bez znaczenia.;)
Miłego dnia, Wszystkim! 

Bo ze wszys­tkich grzechów w życiu naj­bar­dziej żałuje­my tych... niepo­pełnionych... ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

wzruszający wier­sz M..nic już nie mówię za­bieram piękne­go wieczorku;) 

Wzruszyłaś Ad­nachiela.
Piękny, li­ryczny wier­sz, który skłania do od­po­wie­dzi na py­tania, które war­to za­dać sa­memu sobie.
I poz­wolę so­bie sko­men­to­wać go w ten sposób, iż jest to gwiaz­dozbiór okien dalekich...

Pozdrawiam. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]