kawy wypite do połowy niedokończone [...] – zatopiony.wrak.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zatopiony.wrak. — zgromadziliśmy 0 opinii.

24

ka­wy wy­pite do połowy
niedo­kończo­ne książki w których miłość
skończyła się nagle
fil­my, których końce pisałam
reżyser­skim palcem

wszys­tkie roz­mo­wy
zgaszone
szu­miącą słuchawką

spoj­rze­nie często z uśmiechem
spóźnionym
który ciążył w kąci­kach ust
bez­senność usiana snami
w długie no­ce

myśli
nig­dy nie dot­knięte choćby końcem słów
porzu­cone na ro­gach kamienic


nieskończoności
wy­pełniłam się tobą
po brze­gi

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 czerwca 2019, 14:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]