Karol umierał popowo Cierpienie jego [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fyrfl o spotkanej śmierci 2

Ka­rol umierał popowo
Cier­pienie je­go wykrzykiwały
Te­lewi­zory te­lebi­my i kapłan
Fa­ni płaka­li i klęczeli
Śmierć co mnie nie przekonuje
Nie py­taj mnie
Może ci od­po­wie ten
Co je­go po­kole­niem się zwie

We­ronkę po­raziła przewidywalność
Życia słod­kiego do mdłości
Po­tem życia gorzkiego do mdłości
Umierała cicho pisząc list
Pre­rese­na widząc z okna
Ale fak­tycznie go nie dostrzegła
Chy­ba bo on nadal
Pat­rzał w ok­no onej tamtej
Nie dos­trzegła je­go strof
Nie ek­splo­dowała życiem

Umiera ro­bot­ni­ca trze­ciej zmiany
Co dzień po 8 godzin
W fab­ry­kach czipsów i np. okien
Li­der grzmi że jest siłą
Jest ważna wśród
Bo jest ich milion
O tak
Przy­da się słowo holokaust
Zagłada dusz milionów
Czip­sy po­wodują raka
Te ok­na jak ob­rze­zanie Somalijek

Wreszcie więdną kwiaty
SPEŁNIONE
Dały ra­dość za­raziły pięknem
Odurzyły niewolącym zapachem
Wy­korzys­tały swoją szansę
Na człowie­czeństwo

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2012, 09:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]