Już nie zabrzmi więcej [...] – Vergil

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Vergil — zgromadziliśmy 0 opinii.

Z czasem czymkolwiek jest – bez pytań zachodzi słońce, a wtedy…

Już nie zab­rzmi więcej ta­kie sa­mo niebo,
je­dynie to - po­ciechą no­cy w ciem­ności wkuloną,
żadną inną,
niepew­ności drogą.

Tyl­ko sa­mot­nych la­tar­ni sku­pione spoj­rze­nia,
mar­twe w kałuże wto­pione,
tną jak brzyt­wy liście,
w drogę bez pow­ro­tu krótką chwilą uniesione.

Tną i zos­ta­wiają cienie,
ra­dos­ne, w po­marańczo­wym blas­ku roztańczone,
ze snu obudzo­ne, za życia porzucone,
wśród wędrówki rozpędzo­nej.

Cichną sze­les­ty, na­sen­ne prag­nienia,
kro­ki bez głosu, głosy bez echa,
przechodzą ni­by człowiek,
jak podróż,

jak noc bez świ­tu,

os­tatni sen bez spo­koj­nych po­wiek.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 października 2017, 22:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
U V W
Aktywność

wczoraj, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

wczoraj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

wczoraj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

wczoraj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

wczoraj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”