Już jestem Mamo gotowa By [...] – atina-beata

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest atina-beata — zgromadziliśmy 3 opinie.

Pożegnanie z Mamą

Już jes­tem Ma­mo gotowa
By się z Tobą pożegnać
I poz­wo­lić Ci w końcu odejść
Wiem - będzie bo­lało ogromnie
To będzie Twój dru­gi pogrzeb

Two­je szpi­tal­ne koszulki
Ręczni­ki i wszys­tko co miałaś
Muszę włożyć do pralki
I za­bić za­pach Twe­go ciała

A tą os­tatnią koszulkę
Tą w której umierałaś
Wyjąć z pod mo­jej poduszki
Naj­droższą rzecz co mi po To­bie została

I rzeczy Two­je osobiste
Te których Ma­mo używałaś
Wyrzu­cić do kontenera
Bo nie będziesz ich potrzebowała

Już wkrótce nastąpi ta chwila
Gdy będę to wykonywała
Zapłaczę wte­dy boleśnie
Bo po raz dru­gi Cię będę żegnała


12.06.2013 r. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 13 czerwca 2013, 02:31

Dziękuję.
Prawdą jest , że to bar­dzo trud­ne.De­cyzję podjęłam ale gorzej z jej reali­zacją.Wciąż nie mam siły te­go zro­bić. To bo­li tak strasznie. Może kiedyś w końcu przyj­dzie ta­ka chwi­la, że mi się to uda. 

dob­re, zat­rzy­mane na ważnych rekwizytach 

Piękny pożeg­nalny wier­sz,pełen smut­ku i żalu,to trud­ne chwi­le kiedy ot­wierasz szafę i czu­jesz dob­rze zna­ny ci za­pach,a już sa­mo to że trze­ba uporządko­wac w końcu te rzeczy sta­je się ba­rierą nie do przek­rocze­nia,pow­ra­cają wspom­nienia-życzę Ci dużo siły w so­bie by się z tym zmierzyc,pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

dzisiaj, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st WINNI(recenzja fil­mu)

dzisiaj, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

dzisiaj, 09:26fyrfle do­dał no­wy tek­st GRUDZIEŃ

dzisiaj, 09:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

dzisiaj, 08:43Mystery_girl do­dał no­wy tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]