Jeszcze kiedyś usiądę na [...] – Sunbeam

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sunbeam — zgromadziliśmy 2 opinie.

Tak

Jeszcze kiedyś usiądę na skra­ju two­jego serca.
Obej­me wichu­ry i ka­ruze­le uczuć.
Przy­siądę i za zgodą, może zos­tanę dłużej?
Wte­dy nie będziesz już ta­ki smut­ny...
Przez chwilę poczu­jesz co znaczy życie.
I choć to wszys­tko szyb­ciej się roz­le­ci, niż zacznie.
Może war­to podjąć ryzyko?
Jeśli nie dziś, to kiedy poz­wo­lić so­bie na szczęście?
Na­wet wiedząc, że za­kończe­nie będzie tra­giczne.
Twój wzrok otu­lony tęsknotą, za życiem.
Które uciekło przez pal­ce, jak piasek.
Ile zos­tało jeszcze ta­kich dni ryzyka?
I szczęścia?
Radości?
I miłos­nych igraszek?
Po­wiedz mi proszę cze­go prag­niesz.
A nieba uchylę i spełnię marze­nia.
Tyl­ko słowo two­je, a będzie Ci da­ne.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2019, 08:31

Uważam, że to piękne. Ta­kie szcze­re
Dob­ra­noc ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]