jesteś bardziej w nas [...] – silvershadow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest silvershadow — zgromadziliśmy 6 opinii.

względnie

jes­teś bar­dziej w nas niż w so­bie
kiedy wie­szasz się za os­tatnie słowa
głowę spuszczając w głębię
gdzie wi­ruje film o ludzkiej twarzy

mo­ja głowa - cyrk
z ar­tysta­mi którym przyglądam się ty­siąco­sobową wi­dow­nią
z zewnątrz leśna chat­ka
której wejścia strzeże biały mo­tyl
od środ­ka zaś czar­na ćma wy­pełnia ra­my

złapa­ni
w daw­nych ro­lach
gra­my w so­bie - nakręca­nym teat­rzy­ku wspom­nień
gdzie leżąc w cho­robie
przy­pomi­nasz stojący dum­nie mo­nument

nat­chnienia sny oba­wy
są jak nasłuchi­wanie
wewnątrz
rozmów zmarłych

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2017, 10:06

Dziękuję Ci bar­dzo Ad­nachielu za bu­dujące słowa. Pozdrawiam. 

Sil­ver, nie da się obojętnie minąć Two­jej poezji.
Piękny wier­sz. Bardzo. 

Pa­pużko, Cris, Thé vert - cieszę się, że wier­sz się Wam spo­dobał, zatrzymał.
Wasza wi­zyta wiele dla mnie znaczy.
Miłego wie­czo­ru ;) 

wier­sz - niesa­mowi­ty w swej sza­cie, każda stro­fa to in­ny świat, wielo­poziomo­wy w swej bu­dowie.Piękny ;))
Mis­trz ujęcia!!! 

Zeszy­tem wy­rażę opinię.
Poz­dra­wiam Michał. 

... nie żyje­my by umierać, lecz ubiera­my by żyć...

Czuję swoistą in­tegral­ność, a to mnie zat­rzy­muje... :) 

Papużka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 05:34lajajaj sko­men­to­wał tek­st Cuda się zdarzają codzien­nie; [...]

dzisiaj, 05:25Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:39one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wiara w duszę (lub [...]

dzisiaj, 04:36one drop for all sko­men­to­wał tek­st Politycy i eko­nomiści to [...]

dzisiaj, 04:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia [...]

dzisiaj, 04:23one drop for all sko­men­to­wał tek­st Skoro euta­naz­ja jest pop­rawna, [...]

dzisiaj, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

dzisiaj, 01:15HeLkon sko­men­to­wał tek­st Paździoszek

dzisiaj, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st niezapominajki zak­witły znów będą [...]