jeśli masz kiedyś odejść nie [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 14 opinii.

jak powiedzieć że włożyłeś mi w dłonie białą flagę

jeśli masz kiedyś odejść
nie za­pom­nij po­gasić myśli

i za­bierz mi oczy
żebym widzieć nie mogła

jak niemo­jem się sta­jesz

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2013, 09:56

Ład­nie wytłumaczyłeś ... to na przykładzie pszczółek. ;)
Poz­dra­wiam. :) 

Nies­te­ty, tak dob­rze nie ma, i myśli do­piero roz­palą się! A oczy? A oczy, ja to zaw­sieg­da ga­war­ju!- Spójrz - te­go kwiata pół świata i war­to jak sęp pat­rzeć, no właśnie, dla [...] — czytaj całość

Chy­ba po­win­nam pop­ro­sic o to samo:) 

Sko­ro masz taką chęć, to jak tu bro­nić. Pisz, twórz, przep­la­tan­ce, szep­tańce ;) 

Ech.... jakże dla Mnie ten wier­sz... ideal­ny.... !
Moc­no ścis­kam! :) 

Ja jak naj­bar­dziej .

miłego dnia Ci życzę:) 

Beat­ko, To­bie miłego również i dziękuję Ci za miłe wier­szo­wanie :)

Yes­tem, nie ro­zumiesz ? ale cze­go ? ....pod­daję się :(

Joasiu, To­bie również ukłony za niesa­mowi­te wer­sy i nieby­wałe zro­zumienie :)

Przyszło mi do głowy, że szko­da mar­no­wać Waszych ta­lentów, więc ułożę z te­go wier­sz i do­dam tu­taj, oczy­wiście jeśli wy­razi­cie zgodę na ta­ki przep­la­taniec ? 

i bez oczu mi lepiej
kiedy trzask drzwi za głośny
i echem
odchodzisz
nie widzę bólu przeciez

piek­nie,
tak krótki, a tak niez­wykle wiel­ki wiersz! 

węgle już czar­ne, ale na­dal parzą
ci, którzy zna­leźli w ser­cu swoją przys­tań
od­chodząc wy­rywają je z krwioobiegu
kot­wicą myśli

pot­rze­ba cza­su, by od­rosło nowe
cza­sami nig­dy nie odrasta...

Tak kom­bi­nuję, może nikt nie zauważy, że nic nie ro­zumiem?... ;)
Poz­dra­wiam. :) 

Żal ma długie cienie
za długie by dostrzegać
jak gaśnie co konieczne
więc tańcz jak ogień
skutecznie

Miłego Onej­ko :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 19:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Proza życia poety

dzisiaj, 18:49bystry.76 do­dał no­wy tek­st chociaż spra­wa do­biegła końca wciąż zwra­cam [...]

dzisiaj, 18:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Być w Rzy­mie i [...]

dzisiaj, 18:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli bałagan jest twórczy, [...]

dzisiaj, 18:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jakże zat­rważająco bo­les­ne to [...]

dzisiaj, 18:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ja się py­tom gdzie [...]

dzisiaj, 18:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziś dziewicę można spot­kać [...]

dzisiaj, 17:41yestem sko­men­to­wał tek­st Jest dop­rawdy wiel­kim bałwochwal­stwem [...]

dzisiaj, 17:36yestem sko­men­to­wał tek­st Karłowacieją wiel­kie myśli w [...]

dzisiaj, 17:34yestem sko­men­to­wał tek­st Dom, w którym mie­szka [...]