„jedyne czego potrzebujesz w [...] – Bise

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bise — zgromadziliśmy 2 opinie.

* * *

„je­dyne cze­go pot­rze­bujesz w życiu to oso­ba, która pot­rze­buje cię w swoim”*


na sa­mot­ność spadł śnieg
ob­sy­pał ce­kina­mi dla zabawy
us­ta zi­my ko­ron­ko­we
na szy­bach sznur krop­li za­miast pereł
tęskne kon­fetti z po­całunków
biały obłęd bez blis­kiego ciebie

* zna­lezione w zas­pie in­terne­tu

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2017, 11:51

Bar­dzo piękne. :)) 

pięknie, poetycko 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz