- ja się głupi [...] – JaJo

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaJo — zgromadziliśmy 0 opinii.

nie docenisz

- ja się głupi ro­biłem na scenie
jak o to­bie myślałem
- o mnie, czy o AIDS?
- nie, o tobie
- a dlaczego?
- było mi wszys­tko jedno…
ale nie aż tak bardzo
- to co cię obchodziło?
- to nie o to chodzi
- a o co?
- że byłem na wszys­tko zdecydowany
- tyl­ko nie na mnie?
- no widzisz… o tym nie pomyślałem
a ty byś się na mnie zdecydowała?
- kiedy?
- tak, kocha­nie, naj­pierw było za wcześnie
dla ciebie
później było za późno
dla mnie
ale i tak cię kochałem
- to jed­nak byłeś zdecydowany…
ale, Fred­die, ta two­ja miłość...
do mnie
to jak w ta­kim ra­zie wyglądała?
- kocha­nie, śniłaś mi się
wyob­rażałem so­bie ciebie
zas­ta­nawiałem co byś mi odpowiedziała
cza­sami mogłem cię zobaczyć
- a nie chciałeś ze mną mieszkać?
- chciałem, ale mój dom
to nie jest miej­sce dla ciebie
nie byłabyś szczęśliwa
- szko­da, Fred­die… a be­ze mnie
udało ci się ze szczęściem?
- nie bar­dzo, ale cza­sami byłem…
byłem za­dowo­lony i to bardzo
- szko­da, że nie byłeś szczęśliwy
- byłem szczęśli­wy, gdy myślałem o tobie
- to trochę dziw­ne, Freddie
- to nie jest dziw­ne, to jest miłość
miłość da­je szczęście, mi dała
mo­ja miłość do ciebie dała mi szczęście
i jeszcze chciałem powiedzieć
o tym co przez ciebie miałem
miałem przez ciebie komfort
tak, kom­fort… ta­ki luz
wie­działem, że też kochasz mnie
zaw­sze to wiedziałem
wiesz co wte­dy myślałem?
że to raj, tak, jes­tem w raju
i miałem rację, byłem w raju
uwie­rzysz mi? ja uwierzyłem
bez­gra­nicznie ci ufałem
mogłem bez­karnie cię kochać
wie­działem, że ty tego
na­wet nie docenisz
po pros­tu przyj­miesz to
jak coś naturalnego
- Fred­die, miłość to nic…
nic nadzwyczajnego
na­leży się to­bie i mnie
mnie też, dla­tego ją ma­my

wiersz • 19 maja 2017, 12:55

JaJo

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 13:07Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 13:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jak można... Złapać ko­goś za [...]

dzisiaj, 13:01natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 12:59natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 12:58natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Męskie na­sienie kształtu­je oso­bowość [...]

dzisiaj, 12:58Żółty sko­men­to­wał tek­st Przestrzeń ubo­gich za­myka się [...]

dzisiaj, 12:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niedobrze, gdy człowiek od [...]

dzisiaj, 12:36.Rodia sko­men­to­wał tek­st łatwo prze­widzieć przyszłość, gdy [...]

dzisiaj, 12:15ciemna_strona_dobra sko­men­to­wał tek­st ... i na­wet śmierć [...]