Ja siedzę przy stole Ty [...] – Lila-Róż

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Lila-Róż — zgromadziliśmy 3 opinie.

Klepsydra ciszy

Ja siedzę przy stole
Ty jes­teś w czyśćcu, je­den pan Bóg wie, co robisz
uczcij­my to
czys­tym al­ko­holem.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2019, 09:21

"czys­ta wódka mun­du­ru nie plami"
ale często z na­wiązką wra­ca... ;) 

po czys­tym alkoholu
prze­pitym tyl­ko wodą
nig­dy nie miałam kaca 

Tak czys­ty al­ko­hol, to jest coś... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]