Jako dziecko potrafiłam latać. Rozkładałam [...] – Pina92

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pina92 — zgromadziliśmy 0 opinii.

***

Ja­ko dziec­ko pot­ra­fiłam latać.
Rozkładałam sze­roko ręce,
Na­bierałam w płuca powietrze,
Sta­wałam na szczy­cie schodów i…
Frunęłam w dół.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że to prze­cież niemożliwe.
I mo­je skrzydła odpadły.

Ja­ko dziec­ko wie­rzyłam,
Że na końcu tęczy
Kras­no­lud­ki uk­ryły gar­nek ze złotem.
Nie raz wy­ruszyłam na je­go poszukiwanie.
Brodząc po ko­lana w błocie,
Przy­dep­tując pokrzywy,
Przes­ka­kując po ka­mieniach przez strumyki,
Pra­wie, jes­tem te­go pew­na, do­tarłam do skarbu.

Ale wte­dy do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że tęcza to tyl­ko roz­szcze­pione światło,
Które na­wet nie do­ciera do ziemi.
I wówczas zro­zumiałam, że na darmo
Po­konałam tak wiele ki­lometrów.

Ja­ko dziec­ko mówiłam prawdę.
Za każdym ra­zem.
Cza­sem trudną, bo­lesną, nie do przełknięcia.

Później do­rośli po­kaza­li mi,
Że nie zaw­sze wypada,
Że nie zaw­sze się opłaca,
Że nie zaw­sze trzeba.
I zaczęłam kłamać.

Ja­ko dziec­ko nie wie­rzyłam w śmierć.
To sen.
Bab­cia śpi.
Jest zmęczona.
Cze­mu śpi tak długo?
Jest bar­dzo zmęczona.

Później do­rośli wytłumaczy­li mi,
Że ser­ce nie bi­je.
Że mózg nie pracuje.
Że bab­ci już nie ma.
I poz­nałam, czym jest śmierć. Końcem.

I tak nieopat­rznie, przez przypadek
Sa­ma stałam się dorosła.
Bez skrzydeł.
Bez skarbu.
Bez prawdy.
Za to z wid­mem nieu­chron­ne­go kresu.

I usiadłszy pew­ne­go dnia na owej do­rosłości skra­ju,
Po­padłam w refleksje.
A co jeśli nie la­tamy, bo od dziec­ka wma­wiają nam, że nie potrafimy?

Rozłóżmy skrzydła.
Szu­kaj­my skarbów.
Żyj­my w prawdzie.
A ko­niec sta­nie się je­dynie zwieńczeniem
Pełne­go życia.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 grudnia 2013, 15:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pina92

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 17:58har.monic sko­men­to­wał tek­st kogut za­piał i obudził [...]

dzisiaj, 17:26JaiTy do­dał no­wy tek­st Próżne ga­danie

dzisiaj, 17:03JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kim dla Ciebie jes­tem?

dzisiaj, 15:51rastanatusia sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:39Persiasty sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”

dzisiaj, 15:36Persiasty sko­men­to­wał tek­st Jestem pew­ny, że zos­ta­wiłem [...]

dzisiaj, 15:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Erotyczny sen Mi­rosława

dzisiaj, 15:22róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:20róż li­la sko­men­to­wał tek­st język (nie)miec­ki