jak krople deszczu skraplające się w [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 8 opinii.

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mi­ja

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 21:17

An­dzia, życie jest niep­rze­widy­wal­ne, zdarzają się rzeczy, które się fiz­jo­logom nie śniły. ;) 

Cza­sem już nie ma cze­go yes­tem, gdy kieliszek pus­ty. ;) 

"Jeszcze zdążymy w dżun­gli ludzkości siebie od­na­leźć,
Tęskność zaw­rotna przyb­liża nas.
Zbiegną się wreszcie to­ry siero­ce naszych dwu pla­net,
Cud­nie spok­rewnią się ciała nam..."
Uśmie­chnij się Ma­rudo :)) 

Dziękuję. ;)
Już za późno yes­tem. ;) 

Smut­ny ale pięknie na­pisa­ny :) 

Poz­dra­wiam An­dzia :) 

Trze­ba poszu­kać no­wego te­rapeuty. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Chciałabym żeby coś prze­ciwbólo­wego po­mogło ale tak się nie da.
dziękuję. ;) 

Ból jest syg­nałem. Trze­ba umieć go tyl­ko zin­ter­pre­tować. ;)
Łyk­nij coś prze­ciwbólo­wego. ;)
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny