jak krople deszczu skraplające się w [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 8 opinii.

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mi­ja

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 stycznia 2019, 20:17

An­dzia, życie jest niep­rze­widy­wal­ne, zdarzają się rzeczy, które się fiz­jo­logom nie śniły. ;) 

Cza­sem już nie ma cze­go yes­tem, gdy kieliszek pus­ty. ;) 

"Jeszcze zdążymy w dżun­gli ludzkości siebie od­na­leźć,
Tęskność zaw­rotna przyb­liża nas.
Zbiegną się wreszcie to­ry siero­ce naszych dwu pla­net,
Cud­nie spok­rewnią się ciała nam..."
Uśmie­chnij się Ma­rudo :)) 

Dziękuję. ;)
Już za późno yes­tem. ;) 

Smut­ny ale pięknie na­pisa­ny :) 

Poz­dra­wiam An­dzia :) 

Trze­ba poszu­kać no­wego te­rapeuty. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Chciałabym żeby coś prze­ciwbólo­wego po­mogło ale tak się nie da.
dziękuję. ;) 

Ból jest syg­nałem. Trze­ba umieć go tyl­ko zin­ter­pre­tować. ;)
Łyk­nij coś prze­ciwbólo­wego. ;)
Ładne.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]