I zasnę dziś bez [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

I zasnę dziś bez ser­ca, bez uczuć
I po­myślę dziś na świeżo, inaczej.
Wyrwę duszę moją z gęstej chmu­ry zmartwień
Pop­ro­wadzę ją pros­to do me­go umysłu.
Od­najdę w ni­cości drogę
W ciem­ności światło zamknę.
Porwę objęcia Two­je w mo­je życie martwe.
Nie chcesz te­go słuchać
Szko­da, bo­hater­stwo odnajdź
Życie zro­zum, poj­mij wreszcie czym jest.
Ewa­kułuj, przep­ro­wadź drogą wolną.
Pa­piero­sa za­pal, w dy­mie od­najdź sens... Istnienie?
Czym jest? Śmier­cią powiem.
Nie ma bos­kości w trwa­niu, w dziele mej świadomości
Do­kończę is­tnienie, by­cie, zda­nie.
Zais­tnieję walką i ho­noru kroplą... Cieniem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 00:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na